Kom i gang med lappen

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurset er en del av trafikalt grunnkurs. Alle elever under 25 år må ta trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre.

Pris for kurset er: 600,-

Elever over 25 år trenger ikke fult trafikalt grunnkurs men må delta på førstehjelpskurs og mørkekjøring. Totalt 7 undervisningstimer. Kursene er obligatorisk.

Kursmål for trafikalt grunnkurs §8-3

Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Eleven skal

  • beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å ha kjennskap om plikter trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadestedet og kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp.
  • delta i redningsarbeid ved en arrangert ulykke og gjennom denne oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varslingen gjøres, øve på grunnleggende rutiner på skadestedet og videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.

Kommende førstehjelpskurs

Vis alle

Våre lærere på førstehjelpskurs