Kom i gang med lappen

Trafikant i mørket

Område: Knarvik og Åsane

Alle som øvelseskjører eller kjører opp mellom 1. november og 15. mars må ta kurset trafikant i mørket for å kunne øvelseskjøre eller kjøre opp i denne perioden.

Kurset er på 3 timer, og har som mål at du skal forstå hvordan vi kan unngå ulykker i mørket. Dette blir gjort gjennom ulike demonstrasjoner, både ute og i bil.

Kursmål for trafikalt grunnkurs §8-3

Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Eleven skal

  • bli bevisst gjennom demonstrasjon ute og i bil hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket. Drøfte hvordan vi som trafikanter kan opptre for å redusere risikoen ved ferdsel i mørket og kunne drøfte hva som er riktig lysbruk og adferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Kommende kurskvelder for trafikant i mørket

Vis alle

Ingen kommende kurs for øyeblikket.

Våre lærere på mørkekjøringskurs