Vi har kampanjepris på MC kurs

Bestill i dag

MOTORSYKKEL KLASSE A/A1/A2

Feste Trafikkskole AS er en innovativ og fremtidsrettet trafikkskole som ser på utvikling som er til det beste for våre elever og kunder. Vi jobber hver dag for at våre elever skal få best mulig effektivitet og opplevelser i opplæringen. Derfor har vi inngått samarbeid med Positiv trafikkskole AS i Bergen fra 01.04.23 og opprettet en trafikkskole som skal rendyrke opplæring på MC og tilhenger (Positiv & Feste MC og hengerskole AS). Dette vil ikke få noen påvirkninger for dere som elever annet enn nytt firmanavn.

Hovedmål for klassene A1, A2 og A, § 9-1

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A, A2 eller A1, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som

 • er treffsikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldene regelverk

LETT MOTORSYKKEL A1

Etter endt trafikalt grunnkurs og fylt 15 år, kan man starte med øvelseskjøring på lett motorsykkel. Ledsager må være over 25 år og ha hatt førerkort i mer enn 5 år sammenhengende. I tillegg må dere kunne kommunisere via handsfree eller kommunikasjon som er integrert i hjelmen og begge må ha på seg en refleksvest som er merket med rød L på ryggen. Det er viktig å starte på et stort og lukket område først til man ser at eleven har kontroll på motorsykkelen før man tar turen ut i trafikken. Det kan være lurt å ta de første kjøretimene hos en trafikkskole før man øvelseskjører privat.

Skolene har sykler som er utstyrt med eget sett brems og clutch til lærer. Så da blir starten mye sikrere. Da må man i så fall delta på et MC-kurs først. Man trenger ikke dette kurset for å øvelseskjøre privat men det må være gjennomført før man skal kjøre med en trafikkskole. Hensikten med et MC-kurs er at du skal få innblikk i hva det vil si å kjøre MC, og samtidig få en oversikt over opplæringen du må skal gjennom før du kan ta førerprøven. Et av temaene i kurset er blant annet å sette seg inn i kjennetegn ved motorsykkelmiljøet og motorsykkel kulturen. Et annet tema er å drøfte og ta stilling til risiko ved motorsykkelkjøring. Det viktigste er likevel at du har tatt det første skrittet inn i en fantastisk verden på to hjul!

6 måneder før du fyller 16 år kan du bestille time til å ta teoriprøven. Når denne er bestått gir du trafikkskole fullmakt til å bestille førerprøve til deg. Denne kan gjennomføres fra og med datoen du fyller 16 år.

Du må selv ta ansvar for å ha med deg rett utstyr til kjøretimene. Med dette menes godkjent hjelm, hansker, jakke, bukse og sko. Kle deg etter været. Det å kjøre MC er en fantastisk følelse men blir fort en ubehagelig opplevelse om ikke man har på seg nok klær. Ta kontakt om du lurer på noe eller trenger råd og tips til dette.

Lang erfaring, fokus på sikkerhet og en årelang lidenskap for sykkel på landeveien har gjort oss til førstevalget blant svært mange som ønsker å få oppfylt drømmen om MC lappen.

Det er ofte stor pågang rundt ferier og fridager så her er det lurt å være tidlig ute og få laget seg en plan for si vei mot førerkortet.

Opplæringen trinn for trinn

1. Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

Obligatorisk grunnkurs
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet:

Grunnkurset er det samme for klasse A1, A2 og A, og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

2. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk
Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Obligatorisk trinnvurdering
Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

3. Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du gjøre før du kan ta teoriprøven.
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei
Du må gjennomføre 5 timer sikkerhetskurs på vei hvor du blant annet lærer å

Tilleggsinformasjon:
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.
Du kan også søke om førerkort klasse A1. Dette gjør du på Statens vegvesen sine sider.
Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven. Du besvarer oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.
Når du har bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøring hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du har bestått teoriprøven.

Alder

Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent for oppkjøring av Statens vegvesen (Lovdata). Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Del 1: Ferdighetsprøve

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som du skal løse praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Ferdighetsprøven består av fem oppgaver du må løse på lukket område:

 1. krypekjøring og balanse
 2. svingteknikk
 3. effektiv bremsing
 4. unnamanøver
 5. bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte vei- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor gir deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

FESTE_21.jpg

MOTORSYKKEL KLASSE A OG A2

Når du har fylt 20 år kan du kjøre opp på mellomtung motorsykkel (opptil 35 KW). Har du førerkort på lett motorsykkel A1, kan du gjennom et utvidelseskurs oppgradere til mellomtung uten førerprøve når du har fylt 18 år og hatt førerkortet på lettmotorsykkel i 2 år.

Det du må gjennomføre er:

 • Trinnvurdering
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på vei

Etter fylt 24 år kan du kjøre opp på tung motorsykkel. Om du har førerkort på mellomtung A2, kan du med et utvidelseskurs på 7 timer oppgradere til tung motorsykkel uten førerprøve når du er fylt 20 år og hatt førerkortet på mellomtung i 2 år.

Du må selv ta ansvar for å ha med deg rett utstyr til kjøretimene. Med dette menes godkjent hjelm, hansker, jakke, bukse og sko. Kle deg etter været. Det å kjøre MC er en fantastisk følelse men blir fort en ubehagelig opplevelse om ikke man har på seg nok klær. Ta kontakt om du lurer på noe eller trenger råd og tips til dette.

Lang erfaring, fokus på sikkerhet og en årelang lidenskap for sykkel på landeveien har gjort oss til førstevalget blant svært mange som ønsker å få oppfylt drømmen om MC lappen.
Det er ofte stor pågang rundt ferier og fridager så her er det lurt å være tidlig ute og få laget seg en plan for si vei mot førerkortet.

Opplæringen trinn for trinn

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring

Obligatorisk grunnkurs
Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet:

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer
 • hvordan du kan unngå ulykker
 • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Grunnkurset er det samme for klasse A1, A2 og A, og du trenger bare å gjennomføre kurset én gang. Det vil si at om du for eksempel har førerrett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Praktisk del

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.
Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære å

 • gjøre deg klar for kjøring
 • sette i gang og stanse
 • gire og krypkjøring
 • styre, akselerere og bremse
 • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3 - Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk og varierte trafikkmiljø

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper
 • kjøreteknikk
 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på Eikås motorsportsenter i Åsane.

Obligatorisk trinnvurdering
Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

Dette trinnet inneholder:

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Du må gjennomføre 8 timer (5 for A2) sikkerhetskurs på vei hvor du blant annet skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Du skal også kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i krevende og varierte miljø.

Dette er en lengre og kjekk MC-tur der du kommer til å måtte jobbe fokusert og nyte om hverandre. Gled deg!

Tilleggsinformasjon:
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. Du må bestille time på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.
Du kan også søke om førerkort klasse A1. Dette gjør du på Statens vegvesen sine sider.
Du må bestille time til teoriprøven. Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for teoriprøven. Du besvarer oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert.
Når du har bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøring hvis du har gjennomført all opplæring, og den er registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøringen innen 3 år etter at du har bestått teoriprøven.

Alder

Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent for oppkjøring av Statens vegvesen (Lovdata). Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier kjøretøy av en trafikkskole.

Del 1: Ferdighetsprøve

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som du skal løse praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge hvis noe er feil.

Ferdighetsprøven består av fem oppgaver du må løse på lukket område:

 1. krypekjøring og balanse
 2. svingteknikk
 3. effektiv bremsing
 4. unnastyring
 5. bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte vei- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor gir deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje
 • om du er oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg
 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling
 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter

FESTE_21.jpg

Våre lærere på motorsykkel