Ønsker du førerkort på BE eller B96?

KLASSE BE/B96 - PERSONBIL MED TILHENGER

Feste Trafikkskole AS er en innovativ og fremtidsrettet trafikkskole som ser på utvikling som er til det beste for våre elever og kunder. Vi jobber hver dag for at våre elever skal få best mulig effektivitet og opplevelser i opplæringen. Derfor har vi inngått samarbeid med Positiv trafikkskole AS i Bergen fra 01.04.23 og opprettet en trafikkskole som skal rendyrke opplæring på MC og tilhenger (Positiv & Feste MC og hengerskole AS). Dette vil ikke få noen påvirkninger for dere som elever annet enn nytt firmanavn.

Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B. Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt på 4250 kg. Du får da førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte ta en ny førerprøve. Ønsker du kode BE og mulighet til å kjøre med bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt opp til 7000 kg, er opplæringen lik men avsluttes da med en førerprøve hos statens vegvesen.

Husk å søk om førerkort i den klassen du ønsker på vegvesen.no

Lurer du på om din bil og tilhenger er innenfor på ditt førerkort eller hva du med din bil kan dra, sjekk det gjerne ut med Statens vegvesen sin tilhengerkalkulator.

Hovedmål for opplæringen på BE, § 12-1.

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker
- gir god samhandling
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldende regelverk

Opplæringen er delt opp i 4 trinn

*Personbil med tilhenger

Det første trinnet i opplæringen blir dekket ved at du har opplæring i klasse B.

*Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

*Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering
Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

*Avsluttende opplæring

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last
Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei
Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Du må gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til deg.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

Hva prøven omfatter

Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

Kommende kurs

Vis alle

Våre lærere på personbil med tilhenger