Komplett BE kr 9500,-

Bestill i dag

Lastsikringskurs

For å kunne utvide førerkort klasse B til B96 eller BE, må du ha 5 obligatoriske kjøretimer og et kurs på 2 timer som handler om sikring og merking av last (lastsikringskurs). Lastsikringskurset kan du ta underveis i opplæringen.

Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1 time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Kurset kan gjennomføres med inntil 16 elever. Inntil 4 elever kan øve sammen på å plassere, sikre og merke last.

Personer som tidligere har gjennomført kurs i sikring av last er fritatt fra kurset jf. § 27-1 eller § 27-2. Personer som ikke har gjennomført kurset, men som har eller har hatt førerett i klassene C1 eller C som egen førerkortklasse på førerkortet, er fritatt fra kurset ved erverv av førerett i klassene BE, D1E, DE og T.

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

Eleven skal:

 • vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store konsekvenser
 • kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
 • gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring, og dekking
 • gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 • øve på å:
  • plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
  • plassere og sikre ett kolli med minstemål 1 x 1 x 1 meter eller 0,8 x 1,2 x 1 meter
  • plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg
 • forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Kommende lastsikringskurs

Vis alle

Våre lærere på lastsikringskurs